Hilkar

RC Sönümlendirme (Snubber) Filtreleri


RC Sönümlendirme Filtreleri, özellikle endüktif bileşeni yüksek yüklerin anahtarlanması sonrası ortaya çıkabilecek gerilim yükselmelerini engelleyecek, temelde birbirine seri olarak olarak bağlı kapasitör ve direnç grupları ile uygun aşırı gerilim koruyucu elemanların kullanım yerine özgün olarak boyutlandırıldığı bir üründür.

Elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde, reaktif güç kompanzasyonu ve gerilim regülasyonu için şönt reaktörler muhtelif gerilim seviyelerinde kullanılmaktadır. Bir anahtarlama olayı sonrasında endüktif bileşeni yüksek akımların ani olarak kesilmesi durumunda devre elemanlarının terminal noktalarında aşırı gerilimler oluşabilmektedir. Bundan dolayı, elektrik sistemi techizatında oluşabilecek muhtemel yalıtım bozulması kaynaklı arızaları engellemek için yüksek frekanslı geçici aşırı gerilim darbe sönümleyiciler, bir diğer deyişle RC Sönümlendirme filtreleri kullanılmaktadır. Bu cihazlar, anahtarlanan şönt reaktöre veya diğer endüktif yüklere (motor, generatör, transformatör, vs) paralel olarak bağlanmak suretiyle düşük yükselme süreli ancak yüksek genlikli gerilim darbelerine veya geçici aşırı gerilimlere karşı korunma sağlamaktadır. RC filtrelerin kullanılması neticesinde akım anahtarlaması kaynaklı aşırı gerilim yükselmeleri sınırlandırılmakta ve oluşacak muhtemel gerilim salınımları güvenli bir şekilde sönümlendirilmektedir.

 

Avantajları

 

 • Elektrik makinalarının mevcut yalıtımlarının ömrünü uzatması
 • Sargılar arası oluşabilecek muhtemel yalıtım arızalarını engellenmesi
 • Vakum kesiciler ve diğer anahtarlama elemanlarının kontakları arasında (yüksek frekanslı aşırı gerilimlerden dolayı) arkların oluşmasını önlenmesi
 • Özellikle ark ocaklarının sebep olduğu yüksek frekanslı aşırı gerilimlerin bastırılmasına ciddi katkı sağlanması
 • Yalıtım arızası kaynaklı devre dışı kalma durumlarını önlenmesi
 • Yansıyan gerilim darbelerini engellenmesi
 • Talebe göre tek faz veya 3 faz olarak imalat seçeneği
 • Opsiyonel toprak koruma rölesi eklentisi

 

 

Uygulama Alanları

 

 • Büyük motorlar ve fanlar
 • Generatörler
 • İndüksiyon ve ark ocakları
 • Sönt reaktörler
 • Kuru tip transformatörler
 • Pompalar
 • Motor-Generatör Setleri
 • Kırıcılar ve Değirmenler
 • Maden ocakları
 • Soğutma tesisleri
 • İndirici ve Dağıtım Merkezleri
 • Yardımcı Besleme Sistemleri

 

 Home