Hilkar

Nötr Topraklama Dirençleri


 

Nötr Topraklama Dirençleri (NTD'ler), enerji tesislerinde ve endüstriyel sistemlerde ekipman ve çalışan güvenliğini sağlamak için arıza akımını sınırlamakta kullanılmaktadır.

Doğrudan topraklamada, sistem doğrudan toprağa bağlanarak topraklanır ve arıza akımı sadece toprağın direnci ile sınırlandırılır. Bazı durumlarda oluşacak arıza akımı; transformatör, generatör, motor, kablolar ve diğer sistem elemanlarına zarar verecek kadar büyük olabileceği için nötr ile toprak arasına yerleştirilecek NTD, toprak arızasında oluşan arıza akımını, direnç değerini artırarak güvenli bir seviyede sınırlamaktadır.

NTD'nin avantajları şunlardır:

 • Orta gerilim şebekelerinde oluşan tek fazlı arıza akımlarının ekipmanlara zarar vermeyecek seviyelere indirilmesi
 • Toprak arızasının oluştuğu sırada görülen aşırı gerilimlerin sınırlanması, toprak arıza rölesinin devreye girmesinin sağlanması
 • Generatör, transformatör ve diğer ekipmanların korunması
 • Şalt cihazlarının uzun ömürlü olmasının sağlanması
 • İşletme ve bakım masraflarının azaltılması
 • Düşük seviyede yalıtıma sahip bazı ekipmanların yalıtım seviyesinin artırılması
 • Adım geriliminin azaltılması

Arıza akım değeri, transformatörler ve diğer ekipmanların dayanabileceği seviyeye göre sınırlandırılmalıdır. Ayrıca arıza akımı, toprak arıza rölelerinin algılayabileceği kadar da büyük olmalıdır. Eğer NTD'nin direnç değeri çok yüksekse, arıza akımı çok küçük olmakta ve toprak arıza röleleri tarafından fark edilmeyebilmektedir.

 

 

Dirençler, arıza akımına dayanabildikleri süre ile de kategorize edilmektedir. Genelde bu süre 5-10 saniye arasındadır. Petrol endüstrisi, maden sahaları ve benzeri alanlarda sistemin enerji sürekliliği çok önemli olduğundan, dayanım süresinin uzun olması gerekmektedir. Bu tip uygulamalarda daha büyük rezistif değerli dirençler seçilmesi tavsiye edilmektedir. Toprak arızası oluştuğunda sistemde arızaya ilişkin bir alarm oluşmaktadır. Ancak bir sonraki planlı duruş zamanına kadar çalışmaya devam etmesi hedeflenmektedir.

Hilkar Nötr Topraklama Dirençleri, IEEE 32 standartlarında belirlenen sıcaklık sınır değerleri aşılmadan yüksek miktarda enerjiyi absorbe edebilme şartlarını sağlamaktadır. Nötr Topraklama Dirençleri dahili veya harici ortam şartlarına göre üretilebilmektedir. Nötr noktası bağlantısı porselen buşing veya yüksek gerilim XLPE kablosuyla, müşteri talebi uyarınca genellikle alttan, üsten veya yandan minimum 70 mm² bakır veya 95 mm² alüminyum kablo ile yapılabilmektedir. Nötr Topraklama Dirençleri için en yaygın olarak tercih edilen koruma sınıfı, sağladığı soğutma avantajları nedeniyle IP 23 koruma sınıfı olarak seçilmekte olup dirençlerin tamamı paslanmaz çelik malzemeden imal edildiğinden, bağıl nem, toz (deniz kenarı, çöl, vs) gibi zor şartlardan asgari seviyede etkilenmektedir. Nötr Topraklama Dirençleri, bakım ve montaj klavuzu ile birlikte sevk edilmekte ve her bir nötr topraklama direnci için en uygun röle ayarları ile kullanıcıya gönderilmektedir. Hilkar Nötr Topraklama Direnci uygulamalarında, teknik destek ve şantiye şartlarına bağlı olarak müşterilerine uygun seçenekleri sunmaktadır.

 

 

 

NTD Opsiyonları

 

 • Yerden yükseltmek için ilave ayaklar
 • Patlayama karşı korumalı, ATEX sertifikasyonlu çözümler
 • Ağır iklim şartları için özel tasarım dirençler ve kabin
 • Gerilim transformatörü ilavesi
 • Koruma rölelerinin ilavesi
 • Üstten veya yandan montajlı porselen giriş buşingleri (gerekirse kutulu)
 • Topraklama transformatörü
 • Motorlu / motorsuz tek kutuplu ayırıcı veya tek kutuplu kesici, parafudr, pano ısıtıcısı ilaveleri
 • Plug-in buşing giriş seçeneği

 

Genel Özellikler

 

 • Paslamaz çelik direnç elemanları
 • Dahili akım transformatörü (EN 61869-2)
 • Kaynak ile birleştirilmiş direnç elemanları yerine sahada acil durumlarda yenisiyle değiştirilebilmesi amaçlı imal edilen civatalı direnç elemanı bağlantıları
 • İstenildiğinde boyalı kabin
 • Genellikle 2 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sac kabin
 • Yüksek akımları absorbe eden yüksek termal kapasite
 • Yüksek rakımlarda üstün performans
 • Güvenli taşıma amacıyla paslanmaz çelik kaldırma halkaları
 • Şok darbelere karşı sağlam yapı
 • Su toplanmasını önleyen eğimli ve yüksek mukavemetli tavan
 • Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik etiket

 

Teknik Özellikler

 

 • İşletme Gerilimi: Faz-faz arası 110 kV'a kadar olan sistemler
 • Nominal Akım : 5000 A'e kadar
 • Ortam Sıcaklığı : 55oC'ye kadar (Daha yüksek sıcaklıklar için sorunuz.)
 • Direnç Malzemesi : Paslanmaz çelik (CrNi veya CrAl)
 • Koruma Sınıfı : IP 23 (harici) ve diğerleri
 • Standartlar : IEEE 32, IEC 60137, IEC 60273, IEC ISO 1461, EN 10346, EN 12 ISO 129 44, IEC 60071, IEC 60060, IEC 60529

 

 

Rutin Deneyler

 

 • Şebeke frekansı dayanım deneyi (uygulanan gerilim deneyi)
 • DC direnç testi
 • Blok izolasyonu deneyi
 • Kaplama kalınlığının ölçülmesi (Boya ve/veya galvaniz)

 

Tip Deneyler

 

 • Sıcaklık yükselmesi deneyi
 • Koruma derecesi deneyi
 • Darbe gerilimi dayanımı deneyi (1,2 / 50 µs)

 

Özel Deneyler (talep üzerine)

 

 • AC direnç ölçümü
 • Sismik dayanım deneyi
 • İzolasyon direncinin ölçülmesi (Megger)

 

Sipariş Bilgileri

 

 • Sistem gerilimi (kV)
 • Faz - nötr gerilimi (kV)
 • Akım (A)
 • Direnç (Ohm)
 • Çalışma süresi (saniye) ve çalışma çevrimi
 • Buşing veya kablo girişi
 • Akım transformatörü çevirme oranı (özel oran isteniyorsa)
 • Ayırıcı (varsa)
 • Özel ilaveler

 

Uygun NTD'nin Seçimi

 

Bir nötr topraklama direncinin seçimi, birkaç karmaşık parametreye (hat kapasitansı, hat boyu, v.s.) bağlı olmakla birlikte, pratikte, akım sınırlandıracak generatör ve transformatörün NOMİNAL AKIMI esas alınabilir. Örnek olarak nominal akımı 550 A olan bir transformatörün nötrü için 500 A 10 saniyelik bir NTD yeterli olmaktadır.

 

 Home