Hilkar

METAL MAHFAZALI RC SÖNÜMLENDİRME FİLTRELERİ


 

Giriş

Metal Mahfazalı RC Sönümlendirme filtreleri, gerekli koruma önlemlerinin dikkate alınmadığı takdirde önemli kayıpların oluşabileceği generatör, şönt reaktör, motor ve transformatör gibi ekipmanların sargılarında meydana gelen yalıtım arızaları kaynaklı hasarlardan korumaktadır. Kesicinin veya kontaktörün anahtarlma eylemi sırasında, kontaklar üzerinden geçen endüktif akımın aniden kesilmesi nedeniyle önemli düzeyde geçici aşırı gerilimler meydana gelebilmektedir. Sistemde yer alan ekipmanlara herhangi bir zarar gelmesini önlemek için, yüksek frekanslı geçici aşırı gerilim parafudrları, yani RC sönümlendirme filtreleri, şönt reaktörlere paralel olarak veya motorların, transformatörlerin ve jeneratörler gibi diğer endüktif yüklerin kısa süreli ani gerilim yükselmelerinden ve dalgalanmalarından korumak için kullanılmaktadır. Bu sayede, endüktif devre üzerinden geçen akım kesintisi sonrası oluşabilecek aşırı gerilim yükselmesi sınırlanmakta ve muhtemel gerilim salınımlarını güvenli bir şekilde sönümlenmektedir.

 

Avantajlar
 • Düşürülmüş arıza süresi ve onarım maliyetleri sayesinde maliyetten tasarrufu
 • Üretim kesinti süresinin azalmasına paralel işletme performanslarının iyileştirilmesi
 • Kritik yalıtım arızalarına karşı üstün koruma
 • Daha uzun motor / transformatör ömrü
 • Devre kesicilerde açma arızalarının olasılığını azaltılması
 • Geçici gerilim artışlarının büyüklüğünü ve oranını azaltılması
 • Kurulum kolaylığı

 

Uygulama Alanları
 • Enerji Üretimi
 • Kağıt Endüstrisi
 • Petrokimyasal Tesisler
 • Kimyasal Fabrikalar
 • Yüzey ve Yeraltı Madenciliği
 • Su ve Yağ Terfi İstasyonları
 • Raylı Ulaşım Uygulamaları
 • Yüksek Güçlü Motorlar
 • Ark Ocakları
 • ve motor ve transformatör uygulamalarının yer aldığı diğer endüstriyel tesisler

 

Koruma Özellikleri
 • Uygulamada karşılaşılabilecek tüm geçici gerilim artışlarına karşı koruma sağlanması
 • Hem CIGRE hem de IEEE tarafından önerilen tüm motor darbe gerilim seviyelerine dayanım
 • Şalt tesisi çalışması sırasında meydana gelen ardışıl ve geçici anahtarlama gerilim yükselmelerinin ortadan kaldırılması ve/veya güvenli seviyeye sönümlenmesi
 • Anahtarlama gerilimlerinin ikiye katlama etkilerini uygun şekilde eşleştirilmiş sonlandırma empedansı sağlayarak ortadan kaldırması
 • Akım yansıma dalga formlarını filreleyerek kesiciler kaynaklı yüksek harmonik akım sıfırlarını ortadan kaldırılması

 

Ürün Aralığı
 • Çalışma Gerilimi: 36 kV'a kadar
 • 36 kV a kadar kompakt tasarım, tüm bileşenler(R+C+LA) aynı muhafaza içinde yerleşik
 • Darbe Gerilimi Dayanımı(BIL): 200kV'a kadar
 • Saha ve uygulamaya özel kapasitans değeri seçim olanağı (ör, 0.1-2 µF)
 • Saha ve uygulamaya özel direnç değeri seçim olanağı (ör, 1-200 Ω)
 • Testleri tamamlanmış ve bağlantıya hazır üretim

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda RC Sönümlendiricinin kullanılıp kullanılmadığı durumların karşılatırması yer almaktadır. DURUM-A için şebekede hiçbir koruma ekipmanı etkin olmayıp ve DURUM-B de ise geçici gerilim dalga biçimi dikliği ve genliğini azalması yönelik bir RC ile parafudr kombinasyonu kullanılmıştır. Koruma sistemi kullanılmayan ilk durumda standartlarda tanımlanan sınır dayanım değerlerinin aşıldığı görülürken, RC sönümlendirici kullanıldığı durumda ise hem gerilim sınır değerlerinin aşılmadığı hemde geçici gerilim dalga formunda oluşan osilasyonların ciddi şekilde azaltıldığı görülmektedir.

*TRV: Geçici Gerilim Yükselmesi, CB: Devre Kesici
CASE-A: No RC protection during switching

DURUM-A: Anahtarlama esnasında devrede RC sönümlendirme koruması yok


CASE-B: With RC protection during switching

DURUM-B: Anahtarlama esnasında devrede RC sönümlendirme koruması var


Standart Ürünler

RC sönümlendiriciler, özellikle endüstriyel motor ve transformatör ile şönt reaktör ve generatör koruma uygulamaları için tek veya üç fazlı 50 / 60Hz sistemler olarak 1 - 36 kV arasında üretilen özel tasarımlar olarak mevcuttur. Tek fazlı ve üç fazlı RC Sönümlendiriciler müşterinin talep ve uygulama ihtiyaçlarına göre özel olarak üretilmektedir. RC sönümlendiriciler, anahtarlamalar esnasında oluşabilecek geçici gerilimlerin büyüklüğünü ve salınım frekansını azaltmak için yapısal olarak, kapasitör, direnç ve parafudr kombinasyonundan oluşmaktadır. Farklı çalışma gerilimi için yapılacak talepler için lütfen fabrika ile iletişime geçiniz.

Typical Connection Diagrams

Tipik Bağlantı Şekilleri


Kurulum ve Devreye Alma

  Hilkar tarafından üretilen RC Sönümlendiriciler, uygulamaya bağlı olarak aşağıdaki bağlantı noktalarına kurulmaya uygundur (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • - Korunacak ekipmanın terminal kutusuna veya ilgili besleme panosu çıkışında, her faz ile toprak arasına bağlantısı yapılmalıdır
 • - Sağlanan aksesuarlar ile minimum 3x25 / 16 mm2 kabloyla ekipman terminal kutusuna bağlantısı yapılmalıdır
 • - RC Sönümlendiriciler motor / transformatör topraklamasına veya kesici toprak bağlantısına topraklanmalıdır.
 • - Porselen buşing kullanılması durumunda, taşıma veya servis sırasında izolatörlere iletilebilecek herhangi bir şok veya titreşimin herhangi bir hasara neden olmaması için izolatörler bağlantıları esnek bağlantı (ör, bara yerine kablo) üzerinden yapılmalıdır.
 • - Bağlantı somunları 20Nm'den daha yüksek değerde sıkılmamalıdır.
 • - Esnek bağlantı kabloları kısaltılabilir ancak uzatılaması tavsiye edilmemektedir. Bağlantı kabloları doğrudan korunacak ekipmanın terminallerine bağlanmalıdır.

 

Bağlantı elemanları
 • - Montaj braketleri veya kelepçeler
 • - Bağlantı kablosu ve fleks bağlantı elemanları (opsiyonel)
 Home