Hilkar

Crowbar Dirençleri


Crowbar dirençleri üç fazlı rezistans setlerinden oluşmakta olup özellikle çift beslemeli asenkron generatörlerin ( DFIG: Doubly-Feed Induction Generator) rotor sargılarına kontaktör yardımıyla bağlanarak koruma görevi sağlamaktadır.

Crowbar dirençler, muhtemel şebeke arızası esnasında rotordan güç çeken yarı iletken tabanlı çevirgeç devrelerinin zarar görmesini engellemektedir. DFIG güç çevirgeçlerinin anma gücü generatör gücünün yaklaşık %30 'u civarında olması termal dayanımlarının görece olarak düşük kalmasına neden olduğundan muhtemel şebeke arızalarına karşı daha hassas şekilde korunması gerekmektedir. Eğer rotor akımı veya DC hat gerilimi belirlenen sınır değerlerini aşarsa, crowbar dirençleri rotora bağlı hassas çeviricileri hızlı bir şekilde by-pass ederek devre dışı bırakmaktadırlar. Bu sayede çift beslemeli asenkron generatörler sincap kafesli asenkron generatör gibi şebekeye bağlı kalıp çalışmaya devam edebilmektedir.

Crowbar direnci, kısa devre rotor akımını sınırlayacak kadar yüksek değerde ancak rotor devresinde aşırı yüksek gerilimlere izin vermeyecek kadar düşük değerde seçilmelidir. Crowbar direnci düşük endüktanslı ve kısa süreli yüksek akım darbelerine dayanıklı olacak şekilde tasarlanmaktadır.

 

 Home